top of page
Vyhledat
  • barastrakova

Řešení mezinárodních fotbalových sporů pod jednou střechou - FIFA Football Tribunal

Aktualizováno: 21. 1. 2022

S účinností od 1. října 2021 byl fotbalovému světu představen nový FIFA Football Tribunal, jehož hlavním cílem je sjednotit systém řešení sporů pod hlavičkou FIFA. Následující stručný text pak si klade za cíl stručně popsat složení tohoto rozhodovacího orgánu a poskytnout informace o změnách, které vešly v platnost spolu s jeho vznikem.


Předně je třeba zmínit, že FIFA Football Tribunal nově zaštiťuje tři rozhodovací orgány - FIFA Dispute Resolution Chamber, FIFA Player Players' Status Chamber a Agent's Chamber. Poslední z uvedených pak doposud nezahájil svou činnost a jeho fungování závisí na okamžiku, kdy vejdou v platnost nová pravidla upravující činnost fotbalových agentů jež by se měla objevit v lednu příštího roku.


A čím se vlastně budou výše uvedené orgány v rámci své rozhodovací praxe zabývat? Co se týče jurisdikce rozhodovacích orgánů, tak s výjimkou FIFA Agents Chamber se oproti předchozímu uspořádání ,co se jurisdikce týče, nejedná o žádný rozdíl. FIFA Dispute Resolution Chamber [1] tak bude nadále rozhodovat spory mezi hráči a kluby a zároveň spory týkající se tréninkové kompenzace a solidárních příspěvků. Před FIFA Players' Status Chamber [2] budou se svými spory s kluby moci trenéři a vice versa, a zároveň se zde budou řešit spory mezi kluby týkající se přestupů hráčů, mezinárodního přestupového systému a způsobilost hráčů působit v rámci národních týmů. V neposlední je potřeba zmínit i FIFA Agents' Chamber, která bude mít v své jurisdikci aktivity fotbalových agentů, ale jak je uvedeno v předchozím odstavci, činnost této komory bude zavedena až s platností nových pravidel.


Spolu s novým rozdělením bylo jmenováno i nové obsazení rozhodčích orgánů - konkrétně FIFA Dispute Resolution Chamber a FIFA Player's Status Chamber, které bylo potvrzeno výkonným výborem FIFA a uveřejněno na webových stránkách mezinárodní fotbalové asociace. Obsazení komory zabývající se spory mezi agenty bude, stejně jako samotné fungování této komory, následovat po novelizaci pravidel upravující činnost fotbalových agentů.


Spolu s výše uvedenou změnou pak byla samozřejmě vydána nová Procesní pravidla upravující činnost FIFA Football Tribunal [3] . V rámci tohoto dokumentů pak můžeme nalézt několik procesních změn:


  • řízení nyní budou bezpoplatková a to v případě, kdy je alespoň jednou stranou sporu fyzická osoba (hráč, trenér, agent ...)

  • lhůta k zaplacení soudního poplatku (pokud je povinnost poplatek zaplatit) je nyní 10 dní. Povinnost soudního poplatku pak nadále zůstává pro případy žádosti o vydání odůvodnění rozhodnutí, když upozornění bude učiněno pouze vůči tomu účastníkovi, který o odůvodněné;

  • byl zaveden zrychlený proces rozhodování o předběžných procedurálních záležitostech: pokud se generální sekretář FIFA domnívá, že komora zjevně postrádá jurisdikci nebo je nárok zjevně promlčen, může před pokračováním v řízení postoupit věc přímo k rozhodnutí;

  • účastníkům řízení může být nabídnuta možnost dobrovolné a bezplatné mediace v rámci které lze uzavřít dohodu, která bude považována za konečnou a zavazující

V neposlední řadě bych ráda zmínila, že de odhadů FIFA bud v rámci rozhodovací praxe FIFA DRC vydáno zhruba 3,500 rozhodnutí ročně a u FIFA PSC se počítá s přibližně 700 rozhodnutími ročně[4].ZDROJE :


[1] Článek 24, FIFA RSTP

[2] Článek 23, FIFA RSTP

[3] https://digitalhub.fifa.com/m/29982feff2d2c0a9/original/Procedural-Rules-Governing-the-Football-Tribunal-EN-01-10.pdf

[4] https://www.fifa.com/news/fifa-football-tribunal-set-to-enter-into-operation


55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page