top of page
Vyhledat
 • Vesela Stoilova

2022 -rok změn profesionálního fotbalu pod taktovkou FIFA

2022 a následující roky budou významně poznamenány mezinárodními reformami v profesionálním fotbalu. FIFA totiž hodlá během letošního roku a následujících let představit několik novelizací spojených s mezinárodním kalendářem zápasů, mezinárodními přestupy hráčů (a ochrany zdraví hráčů[1]) nebo třeba ve spojitosti s ženským fotbalem.


Mezinárodní kalendář zápasů


Mezinárodní kalendář zápasů (IMC) a mezinárodní turnaje obecně jsou dlouhodobě terčem kritiky jak na mezinárodní, tak národní úrovni. V souvislosti s tím promluvil na 2021 FIFA Konferenci Profesionálního fotbalu Arsène Wenger (šéf Globálního fotbalového rozvoje). Během svého projevu nastínil možné reformy týkající se mezinárodních přestupových období, kvalifikací a samotných turnajů pořádaných pod hlavičkou FIFA.


Pojďme se nejprve podívat na momentální problémy a výzvy související s pořádáním mezinárodních turnajů. Jak sama FIFA nastínila, „konkurenční nerovnováha mezi kontinenty je stále viditelnější“[2] a dle našeho osobního názoru se to v nejbližší době nijak výrazně nezmění. Některé mezinárodní zápasy nemají z pohledu fanoušků žádný větší význam a nijak nepřitahují jejich pozornost. Na určitých kontinentech dokonce nejsou správně sladěné kalendáře a dochází tak ke kolizím v rámci mezinárodních turnajů a národních soutěží.


Nabízené řešení těchto problémů ze strany FIFA nijak nemění rozložení zápasů, když by zůstal stávající poměr 20% zápasů národního týmu a 80% zápasů v rámci klubových soutěží. Cílem FIFA je podle jejich vlastních slov vyvinout fotbalový kalendář, který bude „vhodný pro daný účel“ a zároveň se zaměří na moderní potřeby fotbalu a přispěje ke zlepšení kvality hráčů, klubů i národních týmů. Dalším důležitým cílem směřujícím ke globálnímu výhledu FIFA je zvýšení jak nabídek, tak příležitostí pro objevování a rozvoj talentovaných hráčů mimo malý počet zemí.


Případné výhody, které by se změnou systému mezinárodního kalendáře mohly potenciálně přijít, jsou pak následující:

 • zhuštěná a delší mezinárodní okna, což by umožňovalo hrát národní ligy bez přerušení po delší dobu;

 • více času pro hráčů národních týmů a trenérů pro lepší a kvalitnější vzájemnou spolupráci;

 • vyšší frekvence her na vysoké úrovni, což pomůže navýšení konkurence v méně vyspělých zemích;

 • nižší množství cest napříč kontinenty;

 • větší smysl pro fanoušky, pokud jde o cíl a smysl probíhajících oficiálních zápasů;

 • výraznější posílení viditelnosti a atraktivnosti ženského fotbalu;

 • vývoj a zvyšování soutěžní rovnováhy v mládežnických reprezentačních týmech napříč všemi kontinenty.

Jaké reformy tedy FIFA v souvislosti s mezinárodním kalendářem mužského fotbalu navrhuje?


Co se týče první a druhé varianty, zpětná vazba od fotbalové veřejnosti se zaměřila na několik následujících bodů:

 • mít jediné říjnové okno by bylo extrémní a nedostačující;

 • federace vyzdvihly silný argument zachování původního počtu zápasů (8+2);

 • potřeba se více zaměřit na „menší“ národy tak, aby dostávaly rovné příležitosti soutěžit - jak je tomu v současném formátu;

 • všeobecná shoda na zachování a reformě určitých oken ;

 • potřeba reorganizace a harmonizace kvalifikačního procesu napříč konfederacemi.

Po obdržení této zpětné vazby tak byla ze strany FIFA vyvinuta třetí možnost, která zahrnuje 6 zápasů v říjnovém okně, 2 zápasy v březnu a 2 zápasy na konci května/začátku června před závěrečným červnovým turnajem.

Mezi benefity navrhované třetí možnosti by se tak mohla zařadit například modernizace organizace kalendáře se zaměřením na výhody pro kluby, snížení tenze mezi národními týmy a kluby ohledně uvolňování a cestování hráčů na zápasy národních týmů či zajištění delších nepřerušovaných herních období pro kluby a delší Říjnové okno, které by umožnilo odehrát finálový turnaj na úrovni Konfederace afrického fotbalu (CAF) a Asijské fotbalové konfederace (AFC)

Na první pohled se reformy zdají proveditelné s možným potenciálem přinést výhody jako je například globální růst fotbalu, větší zaměření a pozornost na národní týmy a hráče, zvýšená účast fanoušků či větší zaměření na preference fanoušků.


Jako u každé reformy v profesionálním fotbale však vyvstaly otázky a obavy týkající se postavení hráčů. Jednak se tyto obavy projektovaly v oficiálních prohlášeních zainteresovaných stran, jako je například FIFPro a zároveň byl předložen návrh na povinný a „zaručený odpočinek“ pro hráče na konci každé sezóny. Přesněji řečeno, pro šampionáty, které končí v květnu a začínají v srpnu (např. Premier League), by tato doba odpočinku nastala okamžitě, když hráči dokončí své povinnosti týkající se národních týmů na závěrečných turnajích. Pro hráče, kteří hrají za kluby účastnící se šampionátu po celý kalendářní rok (únor až listopad, např. Kazachstán), by pak tato garantovaná doba odpočinku nastala v prosinci. FIFPro dalo dokonce konkrétní doporučení ohledně trvání této doby odpočinku, když návrh činí celkem 28 dní odpočinku mimo sezónu a 14 dní odpočinku v průběhu sezóny.


Další navrhované reformy se zaměřují konkrétněji na finanční záležitosti týkající se programu klubových benefitů FIFA, rozvoji talentů a rozdělování příjmů z mistrovství světa ve fotbale. Program klubových benefitů a rozvoj talentů by tak měly získat vyšší finanční prostředky a dočkat se větších investic. Distribuce příjmů z mistrovství světa ve fotbale, které by se mělo konat každé dva roky, by se pak mělo zaměřit na programy FIFA Forward, program Club Benefit Scheme a turnaje žen a mládeže.


Prozatím však není cesta k reformám ohledně IMC zcela jistá a jasná, protože zhruba měsíc před konáním Konference profesionálního fotbalu FIFA razantně odmítly zástupci European Leagues tyto navrhované změny FIFA[3]., když jejich argumenty byly následující:

 • navrhované změny by vedly k posunu kalendáře od klubového fotbalu k fotbalu národního týmu a tvrdému změně ve sportovní a ekonomické hodnotě z domácích na mezinárodní soutěže;

 • návrhy poškozují jak domácí soutěže, tak kluby, hráče i fanoušky.

Zástupci Europan Leagues se zároveň zasazovali o zachování současné čtyřleté frekvence konání mistrovství světa, omezení změn v mezinárodních přestupových oknech a zajištění dob odpočinku pro hráče na národní domácí úrovni.


European Leagues však nejsou jedinou zúčastněnou stranou, která se důrazně staví proti navrhovaným reformám – svůj silný nesouhlas vyjádřila v prohlášení také Asociace evropských klubů (ECA) [4]. ECA ve svém prohlášení uvedla, že tyto návrhy by vedly k „přímému a destruktivnímu dopadu na klubovou hru, jak na domácí, tak mezinárodní úrovni“, a zároveň by ohrozily zdraví a duševní pohodu hráčů.


Své prohlášení týkající se navrhovaných reforem IMC vydalo také FIFPro [5]. Mezinárodní hráčská asociace zdůraznila převažující potřebu nalezení řešení stávajících problémů nad zavedením mistrovství světa, které by se konalo každé dva roky. Generální sekretář FIFPro Jonas Baer-Hoffmann dále zdůraznil fyziologické limity hráčů a na to, že úspěch tohoto sportu závisí na jejich fyzické a psychické pohodě.

Prozatím je tak ve hvězdách, jak se tyto návrhy vyvinou v budoucnu a zda se ve finále prosadí.


Reforma systému mezinárodních přestupů


Dalším z podstatných stavebních kamenů profesionálního fotbalu který by měl být v blízké době podroben změnám, je systém mezinárodních přestupů. Důvodů které iniciovaly vznik těchto reforem je několik poměrně znepokojivých trendů, které lze dnes na přestupovém trhu zaznamenat:

 • původní účel mezinárodních přestupů není naplněn;

 • trh je řízen spekulacemi, nikoliv solidaritou;

 • kluby které hráče "vychovaly" dostávají nedostatečné tréninkové kompenzace;

 • zvyšující se smluvní nestabilita;

 • zvyšující se vliv agentů který vede ke střetu zájmů;

 • obavy z konkurenční nerovnováhy.

Na takzvanou transferovou reformu přitom jako na prioritu upozornil už v březnu 2017 výbor fotbalových zainteresovaných stran na svém pravidelném zasedání. Reforma jako taková pak obsahuje tři reformní balíčky a jeden „speciální“ balíček zaměřený na fotbalové trenéry a ženské hráčky

Konkrétními kroky této transferové reformy které vejdou v platnost v letošním roce jsou pak FIFA Clearing House, nová pravidla týkající se fotbalových agentů a novelizovaná pravidla týkající se hostování hráčů.


FIFA Clearing House by měl svou povahou být „samostatnou entitou pod plnou kontrolou FIFA, která bude mít na starosti zpracování plateb souvisejících s odměnami za tréninkové kompenzace mezi kluby po celém světě“[6] Tréninková kompenzace se pak týká plateb, které má nový klub vyplácet původnímu tréninkovému klubu hráče, který je registrován u asociace jako profesionál. FIFA Clearing House tak bude sloužit jako automatizace rozdělování a vyplácení odměn za trénink hráčů mezi kluby.


O nových pravidlech pro agenty by FIFA Council měla rozhodnout během prvních třech měsících roku 2022 a očekává se, že vstoupí v platnost koncem tohoto roku. V minulých letech se poplatky za služby agentů zvýšily natolik, že se nyní utrácí více peněz na poplatky za agenty než za skutečné tréninkovou kompenzaci klubům, které hráče "vychovaly". Fotbalový svět tak došel k závěru, že je potřeba najít rovnováhu, což vedlo k vytvoření hlavních rysů nových pravidel:

 • znovuzavedení povinnosti licence

 • požadavek na další vzdělávání a CPD (kontinuální profesní rozvoj).

 • efektivní systém řešení sporů (prostřednictvím komory agentů při fotbalovém tribunálu

 • předcházení střetu zájmů

 • stropy provizí

 • platba všech provizí prostřednictvím Clearing House


V neposlední řadě je třeba zmínit, že 1. července 2022 vstoupí v platnost nová pravidla pro hostování hráčů. Tato pravidla zavedou strop na počet hráčů, kteří mohou být v daném klubu na hostování během sezóny. Tento limit bude v sezóně 2022/23 nastaven na maximálně 8 hráčů a bude se každou sezónu dále snižovat o jednoho – například v sezóně 2023/24 si kluby budou přivést na hostování už pouze 7 hráčů. Totéž platí pro hostování v rámci klubu. Novou zvláštností v předpisech je také strop pro hostování mezi stejnými kluby – maximálně tak bude možné přivést 3 hráče na hostování a stejně tak bude možné maximálně 3 hráče na hostování do jiného klubu vyslat.


Poslední reforma projednávaná na Konferenci profesionálního fotbalu, která ale nepochybně není méně významná, se týká ženského fotbalu a zavedení minimálních pracovních podmínek pro fotbalové hráčky[7]. Tyto minimální pracovní podmínky se odrážejí v nejnovější verzi FIFA RSTP[8] a zahrnují následující:

 • povinná odměna

 • právo na návrat k fotbalové činnosti po mateřské dovolen

 • výjimečná registrace hráče mimo přestupové okno k dočasnému nahrazení jiné hráčky, která nastoupila na mateřskou dovolenou

 • ochrana hráček v těhotenství – pravidelné a nezávislé lékařské poradenství

 • zvláštní ochrana před ukončením smlouvy během těhotenství – takové ukončení bude považováno za bezdůvodné a neoprávněné

S blížícím se ženským turnajem EURO letos v létě a konáním mistrovství světa mužů letos v zimě bude tento rok nepochybně odrážet zajímavé praktické důsledky a ponaučení pro budoucí regulační reformy. Pár věcí je však jistých - fotbal se musí posouvat kupředu a je třeba posílit soutěžní rovnováhu a zajistit pohodu hráčů.


ZDROJE:

[1] FIFA - Protecting player health and well-being: https://www.fifa.com/the-future-of-football/protecting-player-health-and-well-being [2] FIFA - Reviewing international match calendars: https://www.fifa.com/the-future-of-football/reviewing-international-match-calendars [3] European Leagues - Leagues reject FIFA's proposal for changes in the international match calendar: https://europeanleagues.com/leagues-reject-fifas-proposal-for-changes-in-the-international-match-calendar/ [4] ECA - Statement on the International Match Calendar: https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/eca-demands-football-clubs-and-player-welfare-are-at-the-heart-of-any-international-match-calendar-imc-reform-process/ [5] FIFPro - FIFPro calls for proper negotiation on reforms of international match calendar: https://fifpro.org/en/industry/fifpro-calls-for-proper-negotiation-on-reforms-of-international-match-calendar [6] FIFA - Clearing House: https://www.fifa.com/en/legal/football-regulatory/clearing-house [7] FIFA - Women's Football: Minimum Labour Conditions for Players: https://digitalhub.fifa.com/m/033101649cc3c480/original/f9cc8eex7qligvxfznbf-pdf.pdf

[8] FIFA - Regulations on the Status and Transfer of Players, August 2021: https://digitalhub.fifa.com/m/196c746445c58051/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-August-2021.pdf

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page