top of page
Vyhledat
  • barastrakova

FIFA RSTP : Fotbal není jenom pro kluky

Se začátkem letošního roku, konkrétně od 1. ledna 2021, vešlo v účinnost několik změn v rámci FIFA Regulations on Status and Transfer of Players (FIFA RSTP). V rámci této novelizace došlo mimo jiné i k úpravě specifických podmínek v rámci ženského fotbalu, o kterých bych se v následujícím textu rozepsala více dopodrobna.


Fotbal žen zažívá v posledních letech nárůst zájmu, a to ať už ze strany samotných hráček, diváků či lidí působících na řídících pozicích ve fotbalových organizacích. Během posledního mistrovství světa žen, které se odehrálo v roce 2019, se zápasů osobně zúčastnilo celkem 1,131,312 diváků (průměrně 21,756 diváků/zápas) . Co se týče televizních přenosů, celkově utkání sledovalo přes 1,12 miliardy lidí po celém světě, když finále celého turnaje přilákalo na 82 milionu diváků, čímž byl překonán rekord ve sledovanosti finále mistrovství světa žen z roku 2015. Nejen výše uvedené statistiky dle mého názoru dokazují, že je ženský fotbal na vzestupu, čehož si logicky všimla i FIFA, když v roce 2017 představila program Strategie ženského fotbalu [1] . V rámci této iniciativy se FIFA snaží dostat více žen nejen na hřiště, ale také na vedoucí pozice a to ať už v národních či mezinárodních fotbalových organizacích.
Jedním z doprovodných faktorů tohoto programu byla i výše zmíněná změna v rámci FIFA RSTP, konkrétně implementace článku 18quarter. [2] Ten upravuje specifické pracovní podmínky pro profesionální hráčky fotbalu a jeho hlavním účelem je záruka minimálního standardu podmínek týkajících se těhotenství a mateřské dovolené hráček. Tímto ustanovením by pak měl být nastaven globální standard, jež má každá národní federace povinnost zajistit a zároveň umožňuje těmto národním federacím jít za hranici tohoto článku a pravidla týkající se těhotenství a mateřské dovolené nastavit tak, aby byly pro hráčky ještě příznivější, než obecná úprava ve FIFA RSTP platící plošně. Co se tedy od nového roku změnilo?


FIFA RSTP nyní mateřskou dovolenou definuje jako 14 dnů placeného volna včetně doby nejméně 8 týdnů po narození dítěte, když hráčka má možnost si vybrat, kdy bude její mateřská dovolená zahájena. Toto minimální časové období vychází z doporučení Mezinárodní organizace práce a její Úmluvy o ochraně mateřství z roku 2000 [3]. Nový odstavec 7 v rámci článku 18 FIFA RSTP zároveň uvádí, že finanční odměna v době čerpání mateřské dovolené musí odpovídat minimálně 2/3 sjednané odměny po dobu trvání smlouvy, pokud pro hráčku neexistují příznivější podmínky v rámci vnitrostátního práva či kolektivní smlouvy


Dále jsou v článku 18quarter stanoveny následující práva a povinnosti:


- platnost smlouvy nemůže být podmíněna těhotenstvím hráčky či výkonem jejích mateřských práv


- zvláštní ochrana před ukončením smlouvy z důvodu těhotenství či mateřské dovolené a chování klubu v rozporu s tímto pravidlem je nově podmíněno vysokými finančními sankcemi


- těhotná hráčka má právo na volbu mezi pokračováním v poskytování sportovních služeb klubu či poskytování služeb klubu alternativním způsobem


- těhotná hráčka má právo si vybrat, zda bude pokračovat v soutěži, pokud bude její těhotenství lékaře vyhodnoceno jako bezpečné


- povinnost klubu poskytnout vhodné vybavení a prostředí pro hráčky po porodu (poskytnout možnost kojení/odsávání mateřského mléka při poskytování služeb klubu)


V neposlední řadě byla provedena změna v rámci článku 6 odst. 1 FIFA RSTP, která nyní umožňuje výjimečnou možnost zaregistrovat hráčku mimo přestupové období, a to v případě, kdy se jedná o náhradu hráčky, jež nastoupila na mateřskou dovolenou či o návrat hráčky po vyčerpaní mateřské dovolené.


Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, národní fotbalové asociace mají nyní povinnost všechny z výše zmíněných práv a povinností zahrnout do svých národních předpisů. Z mého pohledu bude velice těžké dosáhnout toho, aby byly všechny tyto změny řádně dodržovány a dokážu si představit, že složitá bude z počátku i jejich vynutitelnost a to bez ohledu na to, že v některých státech včetně České Republiky nejsou fotbalisté do dnešního dne považováni na zaměstnance a pracovněprávní předpisy se na ně tak aplikují těžko.


Samotná skutečnost, že se na ženy v rámci tvorby pravidel myslí je ale dle mého názoru cesta dobrým směrem a všichni můžeme jen doufat, že se na díky vylepšení podmínek pro hráčky bude ženský element ve fotbale objevovat stále víc a oblíbenost ženského fotbalu bude mít i nadále vzestupnou tendenci.


ZDROJE:


[1] https://www.fifa.com/womens-football/strategy/

[2] https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-june-2020.pdf?cloudid=ixztobdwje3tn2bztqcp

[3] https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-43


32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page