top of page
Vyhledat
  • barastrakova

Polemika nad existencí sportovního práva

Aktualizováno: 12. 5. 2021

Ačkoliv je dle mého názoru sportovní právo jedním z nejrychleji se rozvíjejících právních odvětví současnosti a v praxi se k němu ubírá stále více právníků, pořád je na místě položit si otázku, zda ho vůbec lze považovat za platné právní odvětví. Když se totiž podíváme na roztříštěnost sportovních pravidel odlišných sportů, rozdílné jurisdikce ať už na vnitrostátní či sportovní úrovni a zároveň diversifikaci v rámci sportovních organizací, lze dojít lehce k závěru, že tuto právní disciplínu rozhodně označit za právní odvětví. Zároveň však nelze ignorovat již zmíněný růst v této oblasti, četnost vzdělávacích institucí které sportovní právo zařadily do svého curricula nebo s tím spojené publikace, ať už se jedná o knihy či blogy zabývající se tímto tématem, když za zmínku stojí například Harvard Journal of Sports and Entertainment Law či LawInSport.


Sportovní právo pak dle mého názoru lze definovat jako průřezový systém právních a sportovních norem který neoddělitelně souvisí s tradičními právními odvětvími jako je právo obchodní, daňové, pracovní, správní či dokonce právo trestní a občanské. Abychom si mohli lépe představit, jak může být sportovní právo s tradičními odvětvími práva propojeno, stačí se podívat na níže uvedený přehled, ve kterém jsem se pokusila vyzdvihnout hlavní právní problémy, se kterými se lze v praxi setkat.


Obchodní právo – M&A, sportovní společnosti s ručením omezeným (kluby)

Občanské právo – civilněprávní odpovědnost sportovců, zastupování sportovců, smluvní stabilita agent/zprostředkovatel/sportovec, zaměstnávání a přestupy mladistvých, image rights

Pracovní právo – profesionální hráčské smlouvy, kolektivní vyjednávání (MLBPA, NHL, NBA, NFLPA)

Trestní právo – integrita sportovních soutěží, daňové delikty, matchfixing, doping, trestněprávní odpovědnost sportovců

Správní právo – právo sportovních federací, disciplinární řízení, doping

Daňové právo – určení daňové rezidence, optimalizace daňové povinnosti, zamezení dvojímu zdanění, daňový režim neziskových organizací

Arbitráž – rozhodčí orgány v rámci národních asociací, mezinárodní arbitráž (FIFA, FIA, CAS)

Mediální právo – vysílací práva


Výše uvedený výčet je pak pouze ukázkou toho, čím se může sportovní právník v praxi zabývat a dle mého tak lze konstatovat, že se jedná o praxi poměrně rozmanitou. I z tohoto důvodu se tak právníci působící ve sportovním prostředí často soustředí pouze na část z výše uvedeného, ať už se jedná o určitou sportovní disciplínu, doping, problematiku daní, pracovní smlouvy profesionálních sportovců nebo působení v rámci sportovního klubu či sportovní asociace. Právě z důvodu rozmanitosti sportovního práva se v rámci tohoto úvodního článku nechci dopodrobna zabývat jednotlivými aspekty, když podrobnější analýzu konkrétní problematiky se budu snažit poskytnout v rámci konkrétních příspěvků k daným tématům.


Sportovní právo jako takové je tedy dle mého názoru rozhodně třeba brát v potaz a to mimo jiné z důvodu, že ve sportu proudí velké množství peněz a už dávno se nejedná pouze o volnočasovou zábavu kde by prim hrála pouze pravidla hry. Zapojení právníků tak bylo pouze otázkou času a věřím tomu, že brzy se z toho stane naprostý standard.
244 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page